Dostarczamy ciepło

  • i podgrzaną wodę dla ok. 55 000 mieszkańców
  • Nowego Sącza i Starego Sącza.
  • Naszymi klientami są także instytucje publiczne
  • i firmy prywatne.

Nasz potencjał to

  • - ponad 50 km
  •   sieci ciepłowniczych
  • - ponad 550
  •   węzłów cieplnych.

Fundusze unijne

  • „Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice"
  • O projekcie

Numery alarmowe

Dyspozytor MPEC: 661 40 15 83

Dla Mieszkańców:
- Spółdzielni Mieszkaniowej SIŁA:  18 442 71 38
- Spółdzielni Mieszkaniowej BESKID:  18 443 41 34
- Spółdzielni Mieszkaniowej WATRA:  18 441 17 23
- Spółdzielni Mieszkaniowej SEMAFOR:  18 442 18 36
- GRODZKIEJ Spółdzielni Mieszkaniowej

Nowoczesne zaawansowane
technologie procesów
produkcji i dystrybucji ciepła
93 MW
stała moc
źródeł ciepła
460 000 GJ
produkcja energii cieplnej/rok
(2015 r.)
Stały monitoring
parametrów
paliwa i nośnika grzewczego

Film o firmie

„Jesteśmy z Tobą na co dzień...”

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu to nowoczesna, profesjonalnie zarządzana firma, której misją jest komfort jej Klientów, ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.

Informacje

INFORMACJA NA TEMAT PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁA OPALANEGO BIOMASĄ ( OZE )

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje że planuje budowę kotła biomasowego o mocy 7 MW w latach 2019 – 2020 na terenie zespołu kotłowni Millennium w budynku obecnej kotłowni Millennium I na miejscu zlikwidowanych dwóch kotłów węglowych WR 5. Na planowaną inwestycję spółka pozyskała środki finansowe w wysokości 4.113 tyś...

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje o gotowości z dniem 25.09.2018 r. do dostarczania ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków. W związku z tym prosimy naszych Odbiorców o pisemne wnioski o rozpoczęcie dostarczania ciepła do poszczególnych budynków. Prosimy o podanie adresów budynków oraz terminu rozpoczęcia ogrzewania. Dostarczanie ciepła do budynku...

Zaproszenie do składania ofert nabadanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie jednostkowego badania sprawozdania finansowego za okres dwóch kolejnych lat tj. 2018 i 2019 Wymagany termin sporządzenia sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego: do 20 marca 2019 oraz 20 marca 2020. Pisemne oferty należy składać...

Przetargi

Ogłoszenie

Nowy Sącz dn. 12 października 2018 r.

NZP/TWE/W-18/18

Ogłoszenie o przetargu na:

Sprzedaż i montaż układu centralnego nieprogresywnego smarowania

- loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”

Termin składania ofert upływa w dniu 06 listopada 2018 r. o godz. 12:00.

Regulamin

organizacji procedur udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, zatwierdzony uchwałą Nr 15/2014 Zarządu, w dniu 29 maja 2014 r. Obowiązuje od dnia 29 maja 2014 r.