Dostarczamy ciepło

  • i podgrzaną wodę dla ok. 55 000 mieszkańców
  • Nowego Sącza i Starego Sącza.
  • Naszymi klientami są także instytucje publiczne
  • i firmy prywatne.

Nasz potencjał to

  • - ponad 50 km
  •   sieci ciepłowniczych
  • - ponad 550
  •   węzłów cieplnych.

Fundusze unijne

  • „Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice"
  • O projekcie

Numery alarmowe

Dyspozytor MPEC: 661 40 15 83

Dla Mieszkańców:
- Spółdzielni Mieszkaniowej SIŁA:  18 442 71 38
- Spółdzielni Mieszkaniowej BESKID:  18 443 41 34
- Spółdzielni Mieszkaniowej WATRA:  18 441 17 23
- Spółdzielni Mieszkaniowej SEMAFOR:  18 442 18 36
- GRODZKIEJ Spółdzielni Mieszkaniowej

Nowoczesne zaawansowane
technologie procesów
produkcji i dystrybucji ciepła
93 MW
stała moc
źródeł ciepła
460 000 GJ
produkcja energii cieplnej/rok
(2015 r.)
Stały monitoring
parametrów
paliwa i nośnika grzewczego

Film o firmie

„Jesteśmy z Tobą na co dzień...”

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu to nowoczesna, profesjonalnie zarządzana firma, której misją jest komfort jej Klientów, ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.

Informacje

W kwietniowe poniedziałki do 18:00

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu informuje, że czas sprzedaży błękitnego węgla zostaje wydłużony w każdy poniedziałek kwietnia do godziny 18:00.

Sprzedaż Błękitnego Węgla

Zapraszamy do zakupu niskoemisyjnego paliwa węglowego znanego pod nazwą handlową Błękitny Węgiel. Sprzedaż Błękitnego Węgla odbywa się w siedzibie MPEC przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu w dni powszednie od godziny 7:00 do 14:45. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapewnienie własnego transportu paliwa, które jest pakowane w worki o wadze 20 kilogramów. Błękitny Węgiel będzie...

Przetargi

Ogłoszenie

Nowy Sącz dn. 23 kwietnia 2019 r.

Sprawa: NZP/TWP/25/2019

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56
ogłasza  przetarg nieograniczony na:

 „Sprzedaż i dostawę regulatorów różnicy ciśnień
- loco magazyn MPEC przy ulicy Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu”

Termin składania ofert upływa w dniu 08 maja 2019 r. o godz. 12:00.

Regulamin

organizacji procedur udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, zatwierdzony uchwałą Nr 15/2014 Zarządu, w dniu 29 maja 2014 r. Obowiązuje od dnia 29 maja 2014 r.