• Gala 20-lecia MPEC

Gala 20-lecia MPEC

  Styczeń 13, 2017    Informacje    Administrator

W uroczystości z okazji nadania sztandaru obok prezydenta Ryszarda Nowaka udział wzięli jego zastępcy Jerzy Gwiżdż i Wojciech Piech, radni miasta Nowego Sącza z przewodniczącą Rady Bożeną Jawor, goście z innych miejskich spółek i przedsiębiorstw współpracujących z MPEC oraz pracownicy Urzędu Miasta z sekretarz Edytą Brongiel i kierownikiem Kancelarii Prezydenta Małgorzatą Grybel. W roli gospodarzy wystąpili prezes MPEC Piotr Polek i wiceprezes Jan Wnękowicz.

Galę rozpoczęła projekcja filmu o historii Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu. MPEC to nowoczesne przedsiębiorstwo energetyczne, wydzielone z większej struktury w grudniu 1996 roku. Nadanie sztandaru wiązało się więc z obchodami 20-lecia przedsiębiorstwa, wpisującego się z kolei w obchody 725-lecia miasta. Firma obsługuje dwie trzecie mieszkańców naszego miasta i jedno osiedle w Starym Sączu, dostarczając ciepło za pośrednictwem około 50 km rur przesyłowych.

Strategiczne cele przedsiębiorstwa to między innymi rozbudowa systemu ciepłowniczego wraz z jego modernizacją, zwiększenie sprawności i modernizacja dużych źródeł ciepła oraz poprawa stanu powietrza, szczególnie w strefie staromiejskiej. MPEC stosuje najnowocześniejsze urządzenia zapobiegające tzw. niskiej emisji co w Nowym Sączu ma podstawowe znaczenie.

Prezes MPEC Piotr Polek przypomniał etapy budowy przedsiębiorstwa zaznaczając, że pracownicy są teraz jedną ciepłowniczą rodziną. – U nas jest prawie jak w wojsku – żartował prezes. – Jest kompania ciepłownicza w liczbie 133 osób, jest batalion konserwatorów sieci i pluton palaczy. Są oddziały saperów, automatyków i elektryków baterii zmechanizowanej, to sprzęt ciężki i transport samochodowy. Jest zaplecze logistyczne, sztab i dowództwo, a w nim kapitan Polek i porucznik Wnękowicz.

Po kapitanie Polku głos zabrał generał Ryszard Nowak. Prezydent rozpoczął od wspomnienia ewangelicznej przypowieści o zapobiegliwym słudze, który pomnożył pieniądze swego pana. – Nie ma wśród miejskich spółek firmy, która by zakopywała pieniądze, przeciwnie, one je pomnażają. Nasze firmy rozwijają się świetnie dzięki dobrej atmosferze, ale też dzięki waszej pracy. Ten symboliczny jubileusz dwudziestolecia jest znaczący, zwłaszcza, że otrzymali państwo sztandar, który jest najważniejszym symbolem dla pracowników każdego przedsiębiorstwa – podkreślił prezydent Nowak.

Prezydent zaznaczył, że ekonomiczne i ekologiczne Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest szansą nie tylko dla Nowego Sącza. – Rozwój firmy MPEC jest szansą dla miasta, i dla Sądecczyzny. Mam nadzieję, że ekspansja firmy rozwinie się nie tylko w stronę Starego Sącza, ale i w innych kierunkach – podkreślił Ryszard Nowak. Prezydent wręczył prezesowi Polkowi symboliczny prezent, obraz autorstwa znanego sądeckiego pastelisty Ryszarda Miłka.

Uroczystość była okazją do wręczenia nagród dla zasłużonych pracowników. Otrzymało je 13 pracowników MPEC, którzy mogą pochwalić się nie tylko długoletnim stażem, ale i przywiązaniem do swojej firmy. Najwcześniej, w 1979 roku, pracę w przedsiębiorstwie rozpoczął Franciszek Pach, pozostali najwyżej trzy lata później. – To jest właśnie utożsamianie się z firmą, w której pracujecie, w dobrych i złych czasach. Za te lata pracy wszystkim państwu serdecznie dziękuję. – podsumował prezydent Ryszard Nowak

– Bardzo dziękujemy za ciepło dla Nowego Sącza, dziękujemy, że służycie pięknie mieszkańcom – powiedziała z kolei przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor. – Życzę bardzo ciepło, a nawet tak gorąco, jak gorące są kaloryfery, żeby nigdy nie ziściły się żadne awarie, żeby państwo ciepło ze sobą współpracowali i następnych wspaniałych jubileuszy.

Podziękowania dla prezesa MPEC Piotra Polka wygłosili także przedstawiciele innych miejskich spółek oraz organizacji i instytucji, które korzystają ze wsparcia przedsiębiorstwa. Były wśród nich Monika Fikiel i Lucyna Zygmunt, przedstawicielki Zarządu MKS Olimpia – Beskid Nowy Sącz, sponsorowanego przez MPEC. Za wspieranie Stowarzyszenia Orion podziękowali Michał Mółka i radny Patryk Wicher. Gratulacje złożyli także przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji współpracujących z MPEC, między innymi ze Śląska.

Uroczystość zakończył występ zespołu Tomasz Wolak Rock Band. Lider zespołu to muzyk z powołania, realizujący się na kilku polach. Na co dzień organista w kościele kolejowym, śpiewa tenorem w chórze im. Jana Pawła II . Poza muzyką klasyczną i kościelną jest pasjonatem rocka progresywnego i lider zespołu Tomasz Wolak Rock Band.

 Źródło: Urząd Miasta Nowego Sącza

www.nowysacz.pl

Pozostałe informacje

Nowa strona internetowa

Zapraszamy do korzystania z naszej nowej strony internetowej. Aktualna oficjalna strona Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu znajduje się pod adresem : http://www.mpecns.pl

16.03.2020 r. – Podpisanie umowy na modernizację sieci ciepłowniczej.

Dnia 16 marca 2020 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja – przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sączu” projektu pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”  pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu reprezentowanym przez...

Komunikat o funkcjonowaniu MPEC (14.03.2020)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu informuje, iż w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo zarówno pracowników Spółki jak i interesantów od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania zmienia zasady obsługi klientów. Zapraszamy wyłącznie do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną.  Pogotowie Ciepłownicze – 993 Sekretariat – 18 443-53-83, 18 547-55-81...

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu zachęca do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego Kontakt telefoniczny lub elektroniczny pozwoli ograniczyć klientom oraz pracownikom spółki zagrożenie związane z zakażeniem koronawirusem.   Biuro Obsługi Klienta – 18 443-53-83, 18 547-55-81 wew. 2 bok@mpecns.pl   Sekretariat – 18 443-53-83, 18 547-55-81 wew. 0 sekretariat@mpecns.pl   Księgowość  –  18 443-53-83, 18 547-55-81 wew. 5 ksiegowosc@mpecns.pl  ...

07.11.2019 r. – PWSZ w MPEC

W dniu 7.11.2019 r. obiekty kotłowni Milenium odwiedzili studenci drugiego i trzeciego roku Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Wizyta studentów jest następstwem podpisanej 27.06.2019 r. umowy o współpracy między PWSZ a MPEC. W ramach prezentacji kotłowni młodzież zapoznała się z technologią wytwarzania  ciepła oraz zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska i sposobami oczyszczania...

05.11.2019 r.- Przyznanie dofinansowania na modernizację laboratorium badawczego.

W dniu 5 listopada 2019 r Zarząd Województwa Małopolskiego., uchwałą nr 2012/19 dokonał rozstrzygnięcia konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19 i opublikował Listę Rankingową Projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów...

07.10.2019 r. – Podpisanie umów o zwiększenie dofinansowania.

7 października 2019 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu (MPEC) zostały podpisane aneksy do umów zwiększające dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2014-2020, dotyczące projektów: „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” oraz „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”. Aneksy podpisano pomiędzy Narodowym Funduszem...

03.10.2019 r.- Piknik Ekologiczny

3 października na terenie Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej przy ulicy Nabrzeżnej, w ramach Nowosądeckich Dni Czystego Powietrza i Recyklingu odbył się piknik ekologiczny. Organizatorami tego wydarzenia byli: Miasto Nowy Sącz, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu oraz zajmująca się zbiórką materiałów recyclingowych firma Biosystem SA. Całemu wydarzeniu patronowała Poseł na Sejm RP Anna Paluch,...

02.10.2019 r. – Decyzja o uznaniu mieszanki popiopłowo-żużlowej za produkt uboczny

Decyzja o uznaniu mieszanki popiołowo-żużlowej za produkt uboczny. Decyzja-kotłownia Millenium Decyzja-kotłownia Sikorskiego

8.07.2019 -Podpisanie umowy na budowę kotła na biomasę

Dnia 8 lipca 2019 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” pomiędzy UAB ENERSTENA (Litwa) reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Grupy Enerstena Virginijus Ramanauskas, Dyrektora Enerstena Laimonas Kucinskas  a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o....

28.06.2019 -Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu

W dniu 27 czerwca 2019 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu Sp. z o.o. oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu podpisały umowę o współpracy. Porozumienie o współpracy podpisali JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. oraz Prezes Zarządu Pan Paweł Kupczak i Pan Andrzej Brzeziński – Wiceprezes Zarządu. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: doc.dr Marek Reichel...

30.05.2019r. – Podpisanie umowy o dofinansowanie.

Dnia 30 maja 2019r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa o dofinansowanie z programu Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz...

10.05.2019r.- Parlamentarzyści w MPEC Nowy Sącz

8 maja 2019 w ramach posiedzenia wyjazdowego MPEC Nowy Sącz wizytowali posłowie z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Gości powitali Wiceprzewodnicząca Komisji Poseł Anna Paluch, Prezydent Miasta Ludomir Handzel oraz Prezes Zarządu MPEC Paweł Kupczak.  Prezes przedstawił parlamentarzystom zakres działalności MPEC oraz wdrożone i planowane do wdrożenia w Spółce inwestycje, wpływające na...

09.05.2019r. – Informacja o likwidacji linii fax

Informujemy, że  od dnia 03.06.2019r. linia fax nr 18 443 78 35 zostanie wyłączona.

RODO

POBIERZ INFORMACJĘ RODO

INFORMACJA NA TEMAT BUDOWY KOTŁA OPALANEGO BIOMASĄ ( OZE )

23.11.2018r. Dnia 19-11-2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pod tytułem „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” z programu Oś...

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje o gotowości z dniem 25.09.2018 r. do dostarczania ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków. W związku z tym prosimy naszych Odbiorców o pisemne wnioski o rozpoczęcie dostarczania ciepła do poszczególnych budynków. Prosimy o podanie adresów budynków oraz terminu rozpoczęcia ogrzewania. Dostarczanie ciepła do budynku...

Materiały do zbycia

Materiały do zbycia Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% VAT. W sprawach sprzedaży w/w materiałów proszę skontaktować się z kierownikiem działu zaopatrzenia MPEC – Nowy Sącz panem Januszem Kruczkiem tel. 18 547-55-81 wew. 118. *

Zadanie finansowane z WFOŚiGW

Harmonogram rzeczowo-finansowy Modernizacja kotła WR10 nr 4 w ciepłowni Milenium w Nowym Sączu w oparciu o technologię ścian szczelnych ETAP I – Opracowanie dokumentacji projektowej Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego do 3 miesięcy od daty podpisania umowy ETAP II – Realizacja przedsięwzięcia 1. Demontaż kotła i przystosowanie fundamentów do 25.08.2017 r. 2. Wykonanie elementów części...

NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej – finał wieloletnich procesów modernizacyjnych. NEWAG SA jest jedną z czołowych sądeckich firm o dużej infrastrukturze technicznej i potencjale produkcyjnym na skalę europejską. Od dzisiaj będzie zaopatrywany w ciepło z MPEC Nowy Sącz, lokalnego miejskiego producenta i dostawcy ciepła. To naturalnie podnosi prestiż przedsiębiorstwa, ale pokazuje również możliwości...

Gala 20-lecia MPEC

W uroczystości z okazji nadania sztandaru obok prezydenta Ryszarda Nowaka udział wzięli jego zastępcy Jerzy Gwiżdż i Wojciech Piech, radni miasta Nowego Sącza z przewodniczącą Rady Bożeną Jawor, goście z innych miejskich spółek i przedsiębiorstw współpracujących z MPEC oraz pracownicy Urzędu Miasta z sekretarz Edytą Brongiel i kierownikiem Kancelarii Prezydenta Małgorzatą Grybel. W roli gospodarzy...

Sztandar dla MPEC na 20-lecie Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu ma swój sztandar. Uroczyste nadanie i poświęcenie sztandaru odbyło się w bazylice pod wezwaniem św. Małgorzaty. Nadania sztandaru dokonał prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – MPEC rozwija się się dzięki dobrej atmosferze i dobrej pracy – wyjaśnia prezydent. Uroczystość nadania odbyła się przed mszą świętą, koncelebrowaną przez proboszcza...

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2016/2017

W związku z otrzymanymi od spółdzielni mieszkaniowych wnioskami o rozpoczęcie dostarczania ciepła, z dniem 03 października br. MPEC rozpoczyna sezon grzewczy i dostawę ciepła do wszystkich Odbiorców, którzy zwrócą się z wnioskiem o jego dostawę. Wnioski należy składać pisemnie w siedzibie MPEC lub faxem (nr 18 443-78-35) z podaniem adresów obiektów, do których ma być...

Zmiana taryfy dla ciepła

Uprzejmie informuje, że w ostatnim czasie udało się nam wynegocjować promocyjne niższe ceny dostawy gazu z przedsiębiorstwem energetycznym PGNiG-e. W związku z powyższym wystąpiliśmy do Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany w obowiązującej taryfie. 22 lipca 2016 r. Decyzją Nr OKR-4210-29(9)/2016/257/XA/JM Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził wnioskowaną zmianę taryfy, która została...

Ogłoszenie o zakończeniu sezonu grzewczego 2015/2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że zakończony został sezon Grzewczy 2015/2016 na eksploatowanych przez nas kotłowniach: Millenium – z dniem 05.05.2016 – dla obiektów zasilanych siecią ciepłowniczą dostarczającą ciepło wyłącznie do celów c.o. . W przypadku sieci dostarczającej ciepło przez cały rok (sieć wspólna dla (c.o. i c.w.u.) dostawa...

arrow right
arrow right