• Informacje

Informacje

INFORMACJA NA TEMAT PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁA OPALANEGO BIOMASĄ ( OZE )

  Październik 10, 2018    Michał Graj

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje że planuje budowę kotła biomasowego o mocy 7 MW w latach 2019 – 2020 na terenie zespołu kotłowni Millennium w budynku obecnej kotłowni Millennium I na miejscu zlikwidowanych dwóch kotłów węglowych WR 5. Na planowaną inwestycję spółka pozyskała środki finansowe w wysokości 4.113 tyś…

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

  Wrzesień 25, 2018    Michał Graj

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje o gotowości z dniem 25.09.2018 r. do dostarczania ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków. W związku z tym prosimy naszych Odbiorców o pisemne wnioski o rozpoczęcie dostarczania ciepła do poszczególnych budynków. Prosimy o podanie adresów budynków oraz terminu rozpoczęcia ogrzewania. Dostarczanie ciepła do budynku…

Zaproszenie do składania ofert nabadanie sprawozdania finansowego

  Wrzesień 18, 2018    Michał Graj

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie jednostkowego badania sprawozdania finansowego za okres dwóch kolejnych lat tj. 2018 i 2019 Wymagany termin sporządzenia sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego: do 20 marca 2019 oraz 20 marca 2020. Pisemne oferty należy składać…

Materiały do zbycia

  Styczeń 31, 2018    Michał Graj

Materiały do zbycia Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% VAT. W sprawach sprzedaży w/w materiałów proszę skontaktować się z kierownikiem działu zaopatrzenia MPEC – Nowy Sącz panem Januszem Kruczkiem tel. 18 547-55-81 wew. 118. *

Zadanie finansowane z WFOŚiGW

  Grudzień 5, 2017    Michał Graj

Harmonogram rzeczowo-finansowy Modernizacja kotła WR10 nr 4 w ciepłowni Milenium w Nowym Sączu w oparciu o technologię ścian szczelnych ETAP I – Opracowanie dokumentacji projektowej Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego do 3 miesięcy od daty podpisania umowy ETAP II – Realizacja przedsięwzięcia 1. Demontaż kotła i przystosowanie fundamentów do 25.08.2017 r. 2. Wykonanie elementów części…