• NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

  Listopad 8, 2017    Informacje    Michał Graj

NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej – finał wieloletnich procesów modernizacyjnych.

NEWAG SA jest jedną z czołowych sądeckich firm o dużej infrastrukturze technicznej i potencjale produkcyjnym na skalę europejską. Od dzisiaj będzie zaopatrywany w ciepło z MPEC Nowy Sącz, lokalnego miejskiego producenta i dostawcy ciepła. To naturalnie podnosi prestiż przedsiębiorstwa, ale pokazuje również możliwości MPEC, które są w stanie sprostać tego typu wyzwaniom technicznym a mamy tu do czynienia z najnowocześniejszymi technologiami ciepłowniczymi.

Nowa sieć magistralna o średnicy 2×250 mm łącząca końcówkę sieci przy Sp-ni 1 maja z siecią wewnętrzną Newagu na wysokości bramy przy ul. Nawojowskiej, wybudowana została w technologii rur preizolowanych z pełnym systemem telemetrii, która informuje dość precyzyjnie o możliwych potencjalnie miejscach awarii w sieci.

Ponadto wbudowano system umożliwiający pełny monitoring regulacji i wizualizacji węzłów cieplnych dla każdej z hal produkcyjnych i obiektów administracyjnych NEWAG, który umożliwia gospodarowanie zużyciem ciepła w czasie rzeczywistym, on-line, wprost z pulpitu komputera.

Newag natomiast dokonał gruntownej modernizacji własnej sieci cieplnej wyposażając  system w najnowocześniejsze układy regulacji odczytu i zabezpieczeń na poszczególnych obiektach. Trzeba dodać, że budynki Newagu przeszły gruntowną termomodernizację – nawet te, które są już zabytkami, nie mówiąc o nowoczesnych nowych halach gdzie nie zobaczymy śladu starych systemów ciepłowniczych.

Zużyciem ciepła można sterować z 3 poziomów. Każda hala wyposażona jest w przepływową regulację ciepła poprzez zawory termostatyczne, pogodową regulację ilościowo-jakościową na węzłach cieplnych w każdym budynku i w końcu regulację temperatur powrotu, zasilania i przepływu wody na kotłach energetycznych w ciepłowni Milenium. Włączając w to wizualizację procesu otrzymujemy najnowocześniejsze i potężne narzędzie do bardzo dokładnego kontrolowania gospodarki ciepłem na każdym obiekcie i z biegiem czasu zoptymalizowane zostanie zużycie energii z korzyścią dla klienta i dostawcy ciepła.

MPEC Nowy Sącz lokalny producent i dostawca energii cieplnej.

Ta trudna inwestycja, jej przygotowanie i przeprowadzenie to wynik pracy na wielu płaszczyznach. Można powiedzieć wspólnej pracy – przychylności, zrozumienia potrzeb, preferowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa przez obecnego właściciela przedsiębiorstwa – Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka a także promocji marki przedsiębiorstwa i marki produktu. Wszyscy już wiemy, że ciepło sieciowe z miejskiej sieci, to ciepło pewne, bezpieczne, proste w obsłudze, z pełnym serwisem 24 godzinnym.

Nie tak dawno należało szukać i namawiać odbiorców do włączenia się do miejskiego systemu ciepłowniczego, dzisiaj – przedsiębiorstwo nie jest w stanie wszystkich podłączyć równocześnie i musi etapować inwestycje.

Ceny ciepła są stabilne choć oczywiście w przeszłości zdarzały się zarówno podwyżki ale i też obniżki cen ciepła. Stawki ciepła podlegają taryfikacji a zatwierdza je Urząd Regulacji Energetyki.

MPEC stale doskonali własną infrastrukturę a unijna polityka dekarbonizacji nakłada na przedsiębiorstwo konieczne i drogie inwestycje dostosowania do wymogów, które w określonych granicznych latach zostaną spełnione. Blisko 100 mln zł przeznaczone zostaną na inwestycje na przełomie 25 lat i stopniowo będzie zmieniać się system. Węgiel jednak na pewno pozostanie wiodącym paliwem co najmniej w 50%, bo jest to surowiec krajowy i decyduje o bezpieczeństwie energetycznym kraju. Tak więc zarobione pieniądze na sprzedaży ciepła w większości nie będą konsumowane lecz będą reinwestowane w infrastrukturę ciepłowniczą tutaj na miejscu.

Branża ciepłownicza oczekuje pełnego dostrzeżenia własnych potrzeb przez pryzmat polityki energetycznej i gospodarki, wsparcia finansowego mniejszych i średnich systemów ciepłowniczych, bo Unia to wsparcie minimalizuje. Branży ciepłowniczej potrzeba stabilizacji prawa aby było jak najmniej zwrotów i zmian w przepisach prawnych, które destabilizują długoletnie strategie rozwoju infrastruktury technicznej. Należy dostrzec ciepło sieciowe ponieważ służy ono milionom obywateli i obejmuje ponad 60% mieszkańców miast w Polsce.

Proces inwestycyjny włączenia Newagu do miejskiej sieci ciepłowniczej

Krótki, zaledwie 6 miesięczny cykl budowlany włączenia Newagu do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz modernizacji wewnętrznej sieci NEWAG – zakończył się pełnym sukcesem. Ale ten sukces to zasługa kadry inżynierskiej, projektantów, nadzorców inwestycyjnych i wykonawców. A mamy w Nowym Sączu naprawdę świetnych fachowców, którzy projektują i wykonują sieci również dla Krakowa, Śląska i wielu miejsc w Polsce. Firmy: Erion, Stafin, JARD, nadzorująca firma ELMA, w końcu służby inżynierskie MPEC i NEWAG potrafiły poprzez stałe monitowanie procesów budowlanych na wielu odcinkach doprowadzić do podania ciepła na teren NEWAG-u jeszcze w tym sezonie grzewczym.

Od dzisiaj zmniejszy się ogromna emisja pyłów i zanieczyszczeń zwłaszcza PM 2,5 i PM10.

Zniknie roczna emisja 25 ton pyłów PM10 i 7 ton PM2,5 emitowanych ze starej zakładowej kotłowni i wraz z jej wyburzeniem znikną 2 kotły po 10 MW i dodatkowy kocioł parowy. Produkcja tożsamej ilości ciepła przeniesie się na ciepłownię Millenium, gdzie emisja jest ściśle kontrolowana a sprawność urządzeń odpylających wynosi powyżej 90%.

Przejecie sieci wewnętrznej NEWAG pozwoli na jej rozbudowę w kierunku ul. Wyspiańskiego i Jana Pawła i możliwość likwidacji niskiej emisji na tym terenie poprzez włączenie się istniejących i nowych obiektów do przyszłej sieci ciepłowniczej.


Pozostałe informacje

RODO

Pobierz informację RODO

INFORMACJA NA TEMAT BUDOWY KOTŁA OPALANEGO BIOMASĄ ( OZE )

23.11.2018r. Dnia 19-11-2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pod tytułem „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” z programu Oś...

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje o gotowości z dniem 25.09.2018 r. do dostarczania ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków. W związku z tym prosimy naszych Odbiorców o pisemne wnioski o rozpoczęcie dostarczania ciepła do poszczególnych budynków. Prosimy o podanie adresów budynków oraz terminu rozpoczęcia ogrzewania. Dostarczanie ciepła do budynku...

Materiały do zbycia

Materiały do zbycia Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% VAT. W sprawach sprzedaży w/w materiałów proszę skontaktować się z kierownikiem działu zaopatrzenia MPEC – Nowy Sącz panem Januszem Kruczkiem tel. 18 547-55-81 wew. 118. *

Zadanie finansowane z WFOŚiGW

Harmonogram rzeczowo-finansowy Modernizacja kotła WR10 nr 4 w ciepłowni Milenium w Nowym Sączu w oparciu o technologię ścian szczelnych ETAP I – Opracowanie dokumentacji projektowej Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego do 3 miesięcy od daty podpisania umowy ETAP II – Realizacja przedsięwzięcia 1. Demontaż kotła i przystosowanie fundamentów do 25.08.2017 r. 2. Wykonanie elementów części...

NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej – finał wieloletnich procesów modernizacyjnych. NEWAG SA jest jedną z czołowych sądeckich firm o dużej infrastrukturze technicznej i potencjale produkcyjnym na skalę europejską. Od dzisiaj będzie zaopatrywany w ciepło z MPEC Nowy Sącz, lokalnego miejskiego producenta i dostawcy ciepła. To naturalnie podnosi prestiż przedsiębiorstwa, ale pokazuje również możliwości...

Gala 20-lecia MPEC

W uroczystości z okazji nadania sztandaru obok prezydenta Ryszarda Nowaka udział wzięli jego zastępcy Jerzy Gwiżdż i Wojciech Piech, radni miasta Nowego Sącza z przewodniczącą Rady Bożeną Jawor, goście z innych miejskich spółek i przedsiębiorstw współpracujących z MPEC oraz pracownicy Urzędu Miasta z sekretarz Edytą Brongiel i kierownikiem Kancelarii Prezydenta Małgorzatą Grybel. W roli gospodarzy...

Sztandar dla MPEC na 20-lecie Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu ma swój sztandar. Uroczyste nadanie i poświęcenie sztandaru odbyło się w bazylice pod wezwaniem św. Małgorzaty. Nadania sztandaru dokonał prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – MPEC rozwija się się dzięki dobrej atmosferze i dobrej pracy – wyjaśnia prezydent. Uroczystość nadania odbyła się przed mszą świętą, koncelebrowaną przez proboszcza...

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2016/2017

W związku z otrzymanymi od spółdzielni mieszkaniowych wnioskami o rozpoczęcie dostarczania ciepła, z dniem 03 października br. MPEC rozpoczyna sezon grzewczy i dostawę ciepła do wszystkich Odbiorców, którzy zwrócą się z wnioskiem o jego dostawę. Wnioski należy składać pisemnie w siedzibie MPEC lub faxem (nr 18 443-78-35) z podaniem adresów obiektów, do których ma być...

Zmiana taryfy dla ciepła

Uprzejmie informuje, że w ostatnim czasie udało się nam wynegocjować promocyjne niższe ceny dostawy gazu z przedsiębiorstwem energetycznym PGNiG-e. W związku z powyższym wystąpiliśmy do Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany w obowiązującej taryfie. 22 lipca 2016 r. Decyzją Nr OKR-4210-29(9)/2016/257/XA/JM Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził wnioskowaną zmianę taryfy, która została...

Ogłoszenie o zakończeniu sezonu grzewczego 2015/2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że zakończony został sezon Grzewczy 2015/2016 na eksploatowanych przez nas kotłowniach: Millenium – z dniem 05.05.2016 – dla obiektów zasilanych siecią ciepłowniczą dostarczającą ciepło wyłącznie do celów c.o. . W przypadku sieci dostarczającej ciepło przez cały rok (sieć wspólna dla (c.o. i c.w.u.) dostawa...

arrow right
arrow right