• NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

  Listopad 8, 2017    Informacje    Michał Graj

NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej – finał wieloletnich procesów modernizacyjnych.

NEWAG SA jest jedną z czołowych sądeckich firm o dużej infrastrukturze technicznej i potencjale produkcyjnym na skalę europejską. Od dzisiaj będzie zaopatrywany w ciepło z MPEC Nowy Sącz, lokalnego miejskiego producenta i dostawcy ciepła. To naturalnie podnosi prestiż przedsiębiorstwa, ale pokazuje również możliwości MPEC, które są w stanie sprostać tego typu wyzwaniom technicznym a mamy tu do czynienia z najnowocześniejszymi technologiami ciepłowniczymi.

Nowa sieć magistralna o średnicy 2×250 mm łącząca końcówkę sieci przy Sp-ni 1 maja z siecią wewnętrzną Newagu na wysokości bramy przy ul. Nawojowskiej, wybudowana została w technologii rur preizolowanych z pełnym systemem telemetrii, która informuje dość precyzyjnie o możliwych potencjalnie miejscach awarii w sieci.

Ponadto wbudowano system umożliwiający pełny monitoring regulacji i wizualizacji węzłów cieplnych dla każdej z hal produkcyjnych i obiektów administracyjnych NEWAG, który umożliwia gospodarowanie zużyciem ciepła w czasie rzeczywistym, on-line, wprost z pulpitu komputera.

Newag natomiast dokonał gruntownej modernizacji własnej sieci cieplnej wyposażając  system w najnowocześniejsze układy regulacji odczytu i zabezpieczeń na poszczególnych obiektach. Trzeba dodać, że budynki Newagu przeszły gruntowną termomodernizację – nawet te, które są już zabytkami, nie mówiąc o nowoczesnych nowych halach gdzie nie zobaczymy śladu starych systemów ciepłowniczych.

Zużyciem ciepła można sterować z 3 poziomów. Każda hala wyposażona jest w przepływową regulację ciepła poprzez zawory termostatyczne, pogodową regulację ilościowo-jakościową na węzłach cieplnych w każdym budynku i w końcu regulację temperatur powrotu, zasilania i przepływu wody na kotłach energetycznych w ciepłowni Milenium. Włączając w to wizualizację procesu otrzymujemy najnowocześniejsze i potężne narzędzie do bardzo dokładnego kontrolowania gospodarki ciepłem na każdym obiekcie i z biegiem czasu zoptymalizowane zostanie zużycie energii z korzyścią dla klienta i dostawcy ciepła.

MPEC Nowy Sącz lokalny producent i dostawca energii cieplnej.

Ta trudna inwestycja, jej przygotowanie i przeprowadzenie to wynik pracy na wielu płaszczyznach. Można powiedzieć wspólnej pracy – przychylności, zrozumienia potrzeb, preferowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa przez obecnego właściciela przedsiębiorstwa – Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka a także promocji marki przedsiębiorstwa i marki produktu. Wszyscy już wiemy, że ciepło sieciowe z miejskiej sieci, to ciepło pewne, bezpieczne, proste w obsłudze, z pełnym serwisem 24 godzinnym.

Nie tak dawno należało szukać i namawiać odbiorców do włączenia się do miejskiego systemu ciepłowniczego, dzisiaj – przedsiębiorstwo nie jest w stanie wszystkich podłączyć równocześnie i musi etapować inwestycje.

Ceny ciepła są stabilne choć oczywiście w przeszłości zdarzały się zarówno podwyżki ale i też obniżki cen ciepła. Stawki ciepła podlegają taryfikacji a zatwierdza je Urząd Regulacji Energetyki.

MPEC stale doskonali własną infrastrukturę a unijna polityka dekarbonizacji nakłada na przedsiębiorstwo konieczne i drogie inwestycje dostosowania do wymogów, które w określonych granicznych latach zostaną spełnione. Blisko 100 mln zł przeznaczone zostaną na inwestycje na przełomie 25 lat i stopniowo będzie zmieniać się system. Węgiel jednak na pewno pozostanie wiodącym paliwem co najmniej w 50%, bo jest to surowiec krajowy i decyduje o bezpieczeństwie energetycznym kraju. Tak więc zarobione pieniądze na sprzedaży ciepła w większości nie będą konsumowane lecz będą reinwestowane w infrastrukturę ciepłowniczą tutaj na miejscu.

Branża ciepłownicza oczekuje pełnego dostrzeżenia własnych potrzeb przez pryzmat polityki energetycznej i gospodarki, wsparcia finansowego mniejszych i średnich systemów ciepłowniczych, bo Unia to wsparcie minimalizuje. Branży ciepłowniczej potrzeba stabilizacji prawa aby było jak najmniej zwrotów i zmian w przepisach prawnych, które destabilizują długoletnie strategie rozwoju infrastruktury technicznej. Należy dostrzec ciepło sieciowe ponieważ służy ono milionom obywateli i obejmuje ponad 60% mieszkańców miast w Polsce.

Proces inwestycyjny włączenia Newagu do miejskiej sieci ciepłowniczej

Krótki, zaledwie 6 miesięczny cykl budowlany włączenia Newagu do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz modernizacji wewnętrznej sieci NEWAG – zakończył się pełnym sukcesem. Ale ten sukces to zasługa kadry inżynierskiej, projektantów, nadzorców inwestycyjnych i wykonawców. A mamy w Nowym Sączu naprawdę świetnych fachowców, którzy projektują i wykonują sieci również dla Krakowa, Śląska i wielu miejsc w Polsce. Firmy: Erion, Stafin, JARD, nadzorująca firma ELMA, w końcu służby inżynierskie MPEC i NEWAG potrafiły poprzez stałe monitowanie procesów budowlanych na wielu odcinkach doprowadzić do podania ciepła na teren NEWAG-u jeszcze w tym sezonie grzewczym.

Od dzisiaj zmniejszy się ogromna emisja pyłów i zanieczyszczeń zwłaszcza PM 2,5 i PM10.

Zniknie roczna emisja 25 ton pyłów PM10 i 7 ton PM2,5 emitowanych ze starej zakładowej kotłowni i wraz z jej wyburzeniem znikną 2 kotły po 10 MW i dodatkowy kocioł parowy. Produkcja tożsamej ilości ciepła przeniesie się na ciepłownię Millenium, gdzie emisja jest ściśle kontrolowana a sprawność urządzeń odpylających wynosi powyżej 90%.

Przejecie sieci wewnętrznej NEWAG pozwoli na jej rozbudowę w kierunku ul. Wyspiańskiego i Jana Pawła i możliwość likwidacji niskiej emisji na tym terenie poprzez włączenie się istniejących i nowych obiektów do przyszłej sieci ciepłowniczej.


Pozostałe informacje

Nowa strona internetowa

Zapraszamy do korzystania z naszej nowej strony internetowej. Aktualna oficjalna strona Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu znajduje się pod adresem : http://www.mpecns.pl

16.03.2020 r. – Podpisanie umowy na modernizację sieci ciepłowniczej.

Dnia 16 marca 2020 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja – przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sączu” projektu pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”  pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu reprezentowanym przez...

Komunikat o funkcjonowaniu MPEC (14.03.2020)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu informuje, iż w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo zarówno pracowników Spółki jak i interesantów od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania zmienia zasady obsługi klientów. Zapraszamy wyłącznie do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną.  Pogotowie Ciepłownicze – 993 Sekretariat – 18 443-53-83, 18 547-55-81...

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu zachęca do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego Kontakt telefoniczny lub elektroniczny pozwoli ograniczyć klientom oraz pracownikom spółki zagrożenie związane z zakażeniem koronawirusem.   Biuro Obsługi Klienta – 18 443-53-83, 18 547-55-81 wew. 2 bok@mpecns.pl   Sekretariat – 18 443-53-83, 18 547-55-81 wew. 0 sekretariat@mpecns.pl   Księgowość  –  18 443-53-83, 18 547-55-81 wew. 5 ksiegowosc@mpecns.pl  ...

07.11.2019 r. – PWSZ w MPEC

W dniu 7.11.2019 r. obiekty kotłowni Milenium odwiedzili studenci drugiego i trzeciego roku Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Wizyta studentów jest następstwem podpisanej 27.06.2019 r. umowy o współpracy między PWSZ a MPEC. W ramach prezentacji kotłowni młodzież zapoznała się z technologią wytwarzania  ciepła oraz zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska i sposobami oczyszczania...

05.11.2019 r.- Przyznanie dofinansowania na modernizację laboratorium badawczego.

W dniu 5 listopada 2019 r Zarząd Województwa Małopolskiego., uchwałą nr 2012/19 dokonał rozstrzygnięcia konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19 i opublikował Listę Rankingową Projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów...

07.10.2019 r. – Podpisanie umów o zwiększenie dofinansowania.

7 października 2019 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu (MPEC) zostały podpisane aneksy do umów zwiększające dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2014-2020, dotyczące projektów: „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” oraz „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”. Aneksy podpisano pomiędzy Narodowym Funduszem...

03.10.2019 r.- Piknik Ekologiczny

3 października na terenie Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej przy ulicy Nabrzeżnej, w ramach Nowosądeckich Dni Czystego Powietrza i Recyklingu odbył się piknik ekologiczny. Organizatorami tego wydarzenia byli: Miasto Nowy Sącz, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu oraz zajmująca się zbiórką materiałów recyclingowych firma Biosystem SA. Całemu wydarzeniu patronowała Poseł na Sejm RP Anna Paluch,...

02.10.2019 r. – Decyzja o uznaniu mieszanki popiopłowo-żużlowej za produkt uboczny

Decyzja o uznaniu mieszanki popiołowo-żużlowej za produkt uboczny. Decyzja-kotłownia Millenium Decyzja-kotłownia Sikorskiego

8.07.2019 -Podpisanie umowy na budowę kotła na biomasę

Dnia 8 lipca 2019 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” pomiędzy UAB ENERSTENA (Litwa) reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Grupy Enerstena Virginijus Ramanauskas, Dyrektora Enerstena Laimonas Kucinskas  a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o....

28.06.2019 -Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu

W dniu 27 czerwca 2019 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu Sp. z o.o. oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu podpisały umowę o współpracy. Porozumienie o współpracy podpisali JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. oraz Prezes Zarządu Pan Paweł Kupczak i Pan Andrzej Brzeziński – Wiceprezes Zarządu. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: doc.dr Marek Reichel...

30.05.2019r. – Podpisanie umowy o dofinansowanie.

Dnia 30 maja 2019r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa o dofinansowanie z programu Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz...

10.05.2019r.- Parlamentarzyści w MPEC Nowy Sącz

8 maja 2019 w ramach posiedzenia wyjazdowego MPEC Nowy Sącz wizytowali posłowie z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Gości powitali Wiceprzewodnicząca Komisji Poseł Anna Paluch, Prezydent Miasta Ludomir Handzel oraz Prezes Zarządu MPEC Paweł Kupczak.  Prezes przedstawił parlamentarzystom zakres działalności MPEC oraz wdrożone i planowane do wdrożenia w Spółce inwestycje, wpływające na...

09.05.2019r. – Informacja o likwidacji linii fax

Informujemy, że  od dnia 03.06.2019r. linia fax nr 18 443 78 35 zostanie wyłączona.

RODO

POBIERZ INFORMACJĘ RODO

INFORMACJA NA TEMAT BUDOWY KOTŁA OPALANEGO BIOMASĄ ( OZE )

23.11.2018r. Dnia 19-11-2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pod tytułem „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” z programu Oś...

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje o gotowości z dniem 25.09.2018 r. do dostarczania ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków. W związku z tym prosimy naszych Odbiorców o pisemne wnioski o rozpoczęcie dostarczania ciepła do poszczególnych budynków. Prosimy o podanie adresów budynków oraz terminu rozpoczęcia ogrzewania. Dostarczanie ciepła do budynku...

Materiały do zbycia

Materiały do zbycia Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% VAT. W sprawach sprzedaży w/w materiałów proszę skontaktować się z kierownikiem działu zaopatrzenia MPEC – Nowy Sącz panem Januszem Kruczkiem tel. 18 547-55-81 wew. 118. *

Zadanie finansowane z WFOŚiGW

Harmonogram rzeczowo-finansowy Modernizacja kotła WR10 nr 4 w ciepłowni Milenium w Nowym Sączu w oparciu o technologię ścian szczelnych ETAP I – Opracowanie dokumentacji projektowej Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego do 3 miesięcy od daty podpisania umowy ETAP II – Realizacja przedsięwzięcia 1. Demontaż kotła i przystosowanie fundamentów do 25.08.2017 r. 2. Wykonanie elementów części...

NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej – finał wieloletnich procesów modernizacyjnych. NEWAG SA jest jedną z czołowych sądeckich firm o dużej infrastrukturze technicznej i potencjale produkcyjnym na skalę europejską. Od dzisiaj będzie zaopatrywany w ciepło z MPEC Nowy Sącz, lokalnego miejskiego producenta i dostawcy ciepła. To naturalnie podnosi prestiż przedsiębiorstwa, ale pokazuje również możliwości...

Gala 20-lecia MPEC

W uroczystości z okazji nadania sztandaru obok prezydenta Ryszarda Nowaka udział wzięli jego zastępcy Jerzy Gwiżdż i Wojciech Piech, radni miasta Nowego Sącza z przewodniczącą Rady Bożeną Jawor, goście z innych miejskich spółek i przedsiębiorstw współpracujących z MPEC oraz pracownicy Urzędu Miasta z sekretarz Edytą Brongiel i kierownikiem Kancelarii Prezydenta Małgorzatą Grybel. W roli gospodarzy...

Sztandar dla MPEC na 20-lecie Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu ma swój sztandar. Uroczyste nadanie i poświęcenie sztandaru odbyło się w bazylice pod wezwaniem św. Małgorzaty. Nadania sztandaru dokonał prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – MPEC rozwija się się dzięki dobrej atmosferze i dobrej pracy – wyjaśnia prezydent. Uroczystość nadania odbyła się przed mszą świętą, koncelebrowaną przez proboszcza...

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2016/2017

W związku z otrzymanymi od spółdzielni mieszkaniowych wnioskami o rozpoczęcie dostarczania ciepła, z dniem 03 października br. MPEC rozpoczyna sezon grzewczy i dostawę ciepła do wszystkich Odbiorców, którzy zwrócą się z wnioskiem o jego dostawę. Wnioski należy składać pisemnie w siedzibie MPEC lub faxem (nr 18 443-78-35) z podaniem adresów obiektów, do których ma być...

Zmiana taryfy dla ciepła

Uprzejmie informuje, że w ostatnim czasie udało się nam wynegocjować promocyjne niższe ceny dostawy gazu z przedsiębiorstwem energetycznym PGNiG-e. W związku z powyższym wystąpiliśmy do Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany w obowiązującej taryfie. 22 lipca 2016 r. Decyzją Nr OKR-4210-29(9)/2016/257/XA/JM Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził wnioskowaną zmianę taryfy, która została...

Ogłoszenie o zakończeniu sezonu grzewczego 2015/2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że zakończony został sezon Grzewczy 2015/2016 na eksploatowanych przez nas kotłowniach: Millenium – z dniem 05.05.2016 – dla obiektów zasilanych siecią ciepłowniczą dostarczającą ciepło wyłącznie do celów c.o. . W przypadku sieci dostarczającej ciepło przez cały rok (sieć wspólna dla (c.o. i c.w.u.) dostawa...

arrow right
arrow right