• OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE

  Lipiec 10, 2017    Informacje    rh
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko kierownicze

1. Stanowisko pracy: Kierownik Wydziału Wytwarzania Ciepła i Elektroenergetyki

2. Niezbędne wymagania kandydatów:
1) wykształcenie wyższe techniczne II stopnia( energetyczne lub konstrukcyjne )
2) doświadczenie zawodowe : minimum 10 letni staż pracy,
3) uprawnienia energetyczne Gr. I, Gr. II i Gr. III dla osób dozoru w zakresie obsługi, konserwacji , montażu i remontu urządzeń energetycznych, montażu i remontu urządzeń energetycznych, elektroenergetycznych
4) umiejętność strategicznego myślenia, zarządzania personelem,
5) komunikatywność, kreatywność oraz talent organizacyjny.
6) zdolności organizacyjne, samodzielność,

3. Dodatkowo oceniane będą :
1) posiadane uprawnienia budowlane instalacyjno- inżynieryjne
2) przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
3) znajomość technicznych programów komputerowych
4) doświadczenie w kierowaniu pracownikami

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Nadzór nad całokształtem zagadnień związanych z eksploatacją , konserwacją i remontami urządzeń wszystkich kotłowni oraz całokształtem zagadnień związanych z eksploatacją i remontami urządzeń elektroenergetycznych i automatyki w całym przedsiębiorstwie.

5. Wymagane dokumenty
1) list motywacyjny,
2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) kserokopie posiadanych uprawnień

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56 , 33-300 Nowy Sącz. Dokumenty muszą być złożone z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Wytwarzania Ciepła i Elektroenergetyki”. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 07.08.2017 r. Aplikacje, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data faktycznego wpływu. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Przedsiębiorstwa .

Pozostałe informacje

Rozpoczęcie sezonu grzewczego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje o gotowości  z dniem 20.09.2017 r. do dostarczania ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków. W związku z tym prosimy naszych Odbiorców o pisemne wnioski rozpoczęcie dostarczania ciepła do poszczególnych budynków. Prosimy o podanie adresów budynków oraz terminu rozpoczęcia ogrzewania. Dostarczanie ciepła do budynku rozpocznie...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko kierownicze 1. Stanowisko pracy: Kierownik Wydziału Wytwarzania Ciepła i Elektroenergetyki 2. Niezbędne wymagania kandydatów: 1) wykształcenie wyższe techniczne II stopnia( energetyczne lub konstrukcyjne ) 2) doświadczenie zawodowe : minimum 10 letni staż pracy, 3) uprawnienia energetyczne Gr....

Zakończenie sezonu grzewczego

NOTATKA z dnia 11 maja 2017 r Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2016 / 2017 W związku z otrzymaniem wniosków od odbiorców o zakończenie dostarczania ciepła dla celów centralnego ogrzewania do administrowanych przez nich budynków, których łączna moc zamówiona przekracza 50 % ogólnej...

Materiały do zbycia

Materiały do zbycia nazwa materiałowa jm ilości cena w zł za jm Łożysko 22318 szt 2 150,68 Łożysko 1035-35G szt 3 105,00 Łożysko 22315 szt 6 166,65 Łożysko 22217 szt 1 194,60 Pasek klinowy 900×35 szt 5 146,53 Pompa 65 PJM 200 + silnik el. 11 kW 380V szt 3 250,00 Pompa 65 PJM 170...

Gala 20-lecia MPEC

W uroczystości z okazji nadania sztandaru obok prezydenta Ryszarda Nowaka udział wzięli jego zastępcy Jerzy Gwiżdż i Wojciech Piech, radni miasta Nowego Sącza z przewodniczącą Rady Bożeną Jawor, goście z innych miejskich spółek i przedsiębiorstw współpracujących z MPEC oraz pracownicy Urzędu Miasta z sekretarz Edytą Brongiel i kierownikiem Kancelarii Prezydenta Małgorzatą Grybel. W roli gospodarzy...

Sztandar dla MPEC na 20-lecie Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu ma swój sztandar. Uroczyste nadanie i poświęcenie sztandaru odbyło się w bazylice pod wezwaniem św. Małgorzaty. Nadania sztandaru dokonał prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – MPEC rozwija się się dzięki dobrej atmosferze i dobrej pracy – wyjaśnia prezydent. Uroczystość nadania odbyła się przed mszą świętą, koncelebrowaną przez proboszcza...

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2016/2017

W związku z otrzymanymi od spółdzielni mieszkaniowych wnioskami o rozpoczęcie dostarczania ciepła, z dniem 03 października br. MPEC rozpoczyna sezon grzewczy i dostawę ciepła do wszystkich Odbiorców, którzy zwrócą się z wnioskiem o jego dostawę. Wnioski należy składać pisemnie w siedzibie MPEC lub faxem (nr 18 443-78-35) z podaniem adresów obiektów, do których ma być...

Zmiana taryfy dla ciepła

Uprzejmie informuje, że w ostatnim czasie udało się nam wynegocjować promocyjne niższe ceny dostawy gazu z przedsiębiorstwem energetycznym PGNiG-e. W związku z powyższym wystąpiliśmy do Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany w obowiązującej taryfie. 22 lipca 2016 r. Decyzją Nr OKR-4210-29(9)/2016/257/XA/JM Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził wnioskowaną zmianę taryfy, która została...

Ogłoszenie o zakończeniu sezonu grzewczego 2015/2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że zakończony został sezon Grzewczy 2015/2016 na eksploatowanych przez nas kotłowniach: Millenium – z dniem 05.05.2016 – dla obiektów zasilanych siecią ciepłowniczą dostarczającą ciepło wyłącznie do celów c.o. . W przypadku sieci dostarczającej ciepło przez cały rok (sieć wspólna dla (c.o. i c.w.u.) dostawa...

arrow right
arrow right