• Zadanie finansowane z WFOŚiGW

Zadanie finansowane z WFOŚiGW

  Grudzień 5, 2017    Informacje    Michał Graj

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Modernizacja kotła WR10 nr 4 w ciepłowni Milenium w Nowym Sączu

w oparciu o technologię ścian szczelnych

ETAP I – Opracowanie dokumentacji projektowej

  1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

ETAP II – Realizacja przedsięwzięcia

1. Demontaż kotła i przystosowanie fundamentów do 25.08.2017 r.

2. Wykonanie elementów części ciśnieniowej kotła oraz dostarczenie na miejsce budowy do 25.08.2017 r.

3. Wykonanie urządzeń towarzyszących kotła oraz dostarczenie na miejsce budowy do 31.08.2017 r.

4. Montaż części ciśnieniowej i urządzeń towarzyszących kotła szczelnego do 15.10.2017 r.

5. Wykonanie izolacji termicznej kotła do 30.11.2017 r.

6. Montaż instalacji i urządzeń automatyki oraz instalacji elektrycznej do 30.11.2017 r.

7. Odbiór końcowy do 15.12.2017 r.


Efektem ekologicznym zadania jest redukcja emisji równoważnej o 17 661,15 kg/rok.

Pozostałe informacje

INFORMACJA NA TEMAT PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁA OPALANEGO BIOMASĄ ( OZE )

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje że planuje budowę kotła biomasowego o mocy 7 MW w latach 2019 – 2020 na terenie zespołu kotłowni Millennium w budynku obecnej kotłowni Millennium I na miejscu zlikwidowanych dwóch kotłów węglowych WR 5. Na planowaną inwestycję spółka pozyskała środki finansowe w wysokości 4.113 tyś...

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje o gotowości z dniem 25.09.2018 r. do dostarczania ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków. W związku z tym prosimy naszych Odbiorców o pisemne wnioski o rozpoczęcie dostarczania ciepła do poszczególnych budynków. Prosimy o podanie adresów budynków oraz terminu rozpoczęcia ogrzewania. Dostarczanie ciepła do budynku...

Zaproszenie do składania ofert nabadanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie jednostkowego badania sprawozdania finansowego za okres dwóch kolejnych lat tj. 2018 i 2019 Wymagany termin sporządzenia sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego: do 20 marca 2019 oraz 20 marca 2020. Pisemne oferty należy składać...

Materiały do zbycia

Materiały do zbycia Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% VAT. W sprawach sprzedaży w/w materiałów proszę skontaktować się z kierownikiem działu zaopatrzenia MPEC – Nowy Sącz panem Januszem Kruczkiem tel. 18 547-55-81 wew. 118. *

Zadanie finansowane z WFOŚiGW

Harmonogram rzeczowo-finansowy Modernizacja kotła WR10 nr 4 w ciepłowni Milenium w Nowym Sączu w oparciu o technologię ścian szczelnych ETAP I – Opracowanie dokumentacji projektowej Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego do 3 miesięcy od daty podpisania umowy ETAP II – Realizacja przedsięwzięcia 1. Demontaż kotła i przystosowanie fundamentów do 25.08.2017 r. 2. Wykonanie elementów części...

NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

NEWAG włącza się do miejskiej sieci ciepłowniczej – finał wieloletnich procesów modernizacyjnych. NEWAG SA jest jedną z czołowych sądeckich firm o dużej infrastrukturze technicznej i potencjale produkcyjnym na skalę europejską. Od dzisiaj będzie zaopatrywany w ciepło z MPEC Nowy Sącz, lokalnego miejskiego producenta i dostawcy ciepła. To naturalnie podnosi prestiż przedsiębiorstwa, ale pokazuje również możliwości...

Gala 20-lecia MPEC

W uroczystości z okazji nadania sztandaru obok prezydenta Ryszarda Nowaka udział wzięli jego zastępcy Jerzy Gwiżdż i Wojciech Piech, radni miasta Nowego Sącza z przewodniczącą Rady Bożeną Jawor, goście z innych miejskich spółek i przedsiębiorstw współpracujących z MPEC oraz pracownicy Urzędu Miasta z sekretarz Edytą Brongiel i kierownikiem Kancelarii Prezydenta Małgorzatą Grybel. W roli gospodarzy...

Sztandar dla MPEC na 20-lecie Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu ma swój sztandar. Uroczyste nadanie i poświęcenie sztandaru odbyło się w bazylice pod wezwaniem św. Małgorzaty. Nadania sztandaru dokonał prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – MPEC rozwija się się dzięki dobrej atmosferze i dobrej pracy – wyjaśnia prezydent. Uroczystość nadania odbyła się przed mszą świętą, koncelebrowaną przez proboszcza...

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2016/2017

W związku z otrzymanymi od spółdzielni mieszkaniowych wnioskami o rozpoczęcie dostarczania ciepła, z dniem 03 października br. MPEC rozpoczyna sezon grzewczy i dostawę ciepła do wszystkich Odbiorców, którzy zwrócą się z wnioskiem o jego dostawę. Wnioski należy składać pisemnie w siedzibie MPEC lub faxem (nr 18 443-78-35) z podaniem adresów obiektów, do których ma być...

Zmiana taryfy dla ciepła

Uprzejmie informuje, że w ostatnim czasie udało się nam wynegocjować promocyjne niższe ceny dostawy gazu z przedsiębiorstwem energetycznym PGNiG-e. W związku z powyższym wystąpiliśmy do Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany w obowiązującej taryfie. 22 lipca 2016 r. Decyzją Nr OKR-4210-29(9)/2016/257/XA/JM Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził wnioskowaną zmianę taryfy, która została...

Ogłoszenie o zakończeniu sezonu grzewczego 2015/2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że zakończony został sezon Grzewczy 2015/2016 na eksploatowanych przez nas kotłowniach: Millenium – z dniem 05.05.2016 – dla obiektów zasilanych siecią ciepłowniczą dostarczającą ciepło wyłącznie do celów c.o. . W przypadku sieci dostarczającej ciepło przez cały rok (sieć wspólna dla (c.o. i c.w.u.) dostawa...

arrow right
arrow right