Regulamin

Regulamin organizacji procedur udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, zatwierdzony uchwałą Nr 19/2018 Zarządu, w dniu 17 maja 2018 r. Obowiązuje od dnia 17 maja 2018 r.

Pobierz Regulamin przetargów -po nowelizacji-maj 2018;