Regulamin

Regulamin organizacji procedur udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, zatwierdzony uchwałą Nr 25/2017 Zarządu, w dniu 12 czerwca 2017 r. Obowiązuje od dnia 12 czerwca 2017 r.

Pobierz załączniki