Regulamin

Regulamin organizacji procedur udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, zatwierdzony uchwałą Nr 4/IX/2019 z dnia 19 września 2019 r. Obowiązuje od dnia 19 września 2019 r.
Pobierz -Regulamin-przetargów-wrzesień-2019