• Services
  • Podpisanie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

Podpisanie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

W dniu 27 grudnia 2010r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazał umowy potwierdzające przyznanie dotacji unijnych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzymało dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na realizację projektu pn „Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice”.

Całkowita kwota projektu netto wynosi 7 854 000 PLN – dotacja w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 3 927 000 PLN.

Okres realizacji inwestycji przewidziano na 2011 – 2012 rok.