• Services
  • Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji – os. Gołąbkowice

Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji – os. Gołąbkowice

W dniu dzisiejszym (tj. 31.03.2011) została podpisana umowa między Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu. a Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjnym „CERBUD” Sp. z o.o. na wykonanie modernizacji – przebudowy osiedlowej sieci i ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice w Nowym Sączu.
Jest to część projektu ” „Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej” na realizację którego sądecki MPEC uzyskał dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Modernizacją sieci cieplnej osiedla Gołąbkowice zostanie objęty początek sieci w istniejącej ciepłowniczej komorze rozdzielczej Ki przy ul. Prażmowskiego w Nowym Sączu na dz. nr 4/5 w obrębie 34, dalej wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej do oś. Gołąbkowice.
Wymiana niskoparametrowej sieci na sieć wysokoparametrową o długości 2460 m oraz przebudowa węzła grupowego na 30 węzłów indywidualnych. System dostawy ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania z zasilania opartego o wymiennikownię grupową i system czterorurowej sieci niskoparametrowej zostanie zastąpiony siecią wysokoparametrową wraz z systemem instalacji alarmowej impulsowej i węzłami indywidualnymi z pełną automatyką w poszczególnych budynkach sterowanych w oparciu o telemetrię i zdalny monitoring indywidualny każdego węzła.

Przedstawiony powyżej zakres przedmiotowy powstał w wyniku szczegółowej analizy alternatywnych rozwiązań i wybrany został jako rozwiązanie najbardziej optymalne, które cechuje się najlepszym pozytywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne.

Ze strony MPEC Sp. z o.o. umowę podpisali: Piotr Polek – Prezes Zarządu Spółki, Jan Wnękowicz – Wiceprezes Zarządu Spółki. Ze strony „CERBUD” Sp. z o.o. umowę podpisał Artur Kmak – Zastępca Prezesa Zarządu Spółki.