• Services
  • Podpisanie umowy z wykonawcą – zabudowa kotła WR12 N

Podpisanie umowy z wykonawcą – zabudowa kotła WR12 N

W dniu 23-09-2011 podpisano umowę z firmą Modern&Kotły, na „wykonanie robót budowlanych pod nazwą zabudowa kotła WR12 N na istniejącym fundamencie likwidowanego kotła WR-10 nr 5”. Wartość podpisanego kontraktu to 2,19 mln zł netto, z czego połowę sfinansuje Unia Europejska.

Termin zakończenia realizacji zaplanowano na 2012 rok.
Planowana inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta Nowego Sącza oraz ograniczenia strat energii, co bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie znaczącego efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza .
Nowy kocioł zapewni redukcję emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych poprzez ograniczenie zużycia paliwa.