• Services
  • Uroczyste zakończenie realizacji projektu oraz podsumowanie wykonania projektu

Uroczyste zakończenie realizacji projektu oraz podsumowanie wykonania projektu

We wtorek 11 grudnia 2012 roku o godzinie 1200 w naszym Przedsiębiorstwie odbyła się uroczystość związana z zakończeniem realizacji projektu: „Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice” dofinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Na uroczystość przybyli: V-ce Prezydent Jerzy Gwiżdż, Radna sejmiku wojewódzkiego – Marta Mordarska, Kierownik Delegatury WIOŚ w Nowym Sączu – Ewa Gondek, Prezes Spółdzielni Siła – Bogusław Sokulski, Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych w Nowym Sączu, Przedstawiciele Wykonawców – Piotr Kulig, Kazimierz Waśko (Cerbud), Ireneusz Słoma, Stanisław Fatyga (Modern & Kotły), Marek Hoszowski (Agmar-Projekt), Mirosław Loch (Softechnik), Józef Wasylów (Biuro techniki Kotłowej) oraz Przedstawiciele firm komunalnych.

Gości przywitał Prezes Piotr Polek, który powiedział m.in.: „Odbiorcą bezpośrednim projektu jest MPEC w Nowym Sączu Sp. z o.o., a odbiorcami pośrednimi mieszkańcy miasta Nowego Sącza, okoliczne miejscowości, powiat nowosądecki. Jednocześnie domniemywać należy, że z uwagi na ruchy mas powietrza projekt w sposób pozytywny oddziałuje na szerszy obszar tj. ponadregionalnie – województwo małopolskie”.

Prezes Polek zapewniał, że na tej inwestycji skorzystają też mieszkańcy osiedla Barskie, bo dzięki modernizacji będzie można oddychać tam czystszym powietrzem. „Zresztą poprawi to stan powietrza w całym mieście i okolicach. Nowy kocioł zapewni redukcję emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza poprzez ograniczenie zużycia paliwa. Inwestycja była potrzebna więc nie tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta, ale też ograniczenia strat energii, co bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie znaczącego efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza. Wybudowana prawie 2,5 km sieć cieplna oparta na najnowszej technologii rur preizolowanych jest taka sama jak w Niemczech, Danii, a inteligentne węzły cieplne w każdym budynku posiadają pełną automatykę regulacyjną reagującą na warunki pogodowe. To, można powiedzieć, światowa technologia. Kocioł o ścianach szczelnych w pełnej automatyce procesu spalania, uzyskuje żądane przez sieć cieplną najlepsze parametry ilościowo – temperaturowe. Co ważne mamy tu kocioł o sprawności 85-90%. Możemy zatem powiedzieć, że energia zawarta w węglu jest jak najbardziej efektywnie zamieniana na energię cieplną. To najwyższe wskaźniki w technologii produkcji ciepła ze stałych paliw”.

Jan Wnękowicz, Wiceprezes MPEC ds. technicznych wyjaśniał zaproszonym gościom: „Stary system dostawy ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania został zastąpiony siecią wysokoparametrową wraz z systemem instalacji alarmowej impulsowej, z pełną automatyką w poszczególnych budynkach. System sterowany będzie w oparciu o telemetrię i zdalny monitoring indywidualny każdego węzła.”

Wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, Marta Mordarska, oraz Prezesi – Ireneusz Słoma, Józef Wasylów, Piotr Kmak dokonali uroczystego przecięcia wstęgi na nowym kotle.
Na zakończenie Prezes Piotr Polek osobiście wrzucił do kotła pierwszą łopatę węgla.

„Gratuluję tak dużego osiągnięcia, kiedy mamy do czynienia z tak wymiernym efektem jak ograniczenie emisji pyłów. Niestety Małopolska należy do obszarów najbardziej zanieczyszczonych pyłami w Polsce, więc każde takie działanie jest działaniem pozytywnym i pożądanym. Pragnę podkreślić, że to wszystko dzieje się w ramach działań gospodarki komunalnej i wpisuje się w działania jakie już zostały podjęte w mieście, a mają na celu usprawnić życie mieszkańców i funkcjonowanie firm. To są zmiany na korzyść, które odbiją się pozytywnie na naszym zdrowiu” – powiedział wiceprezydent Jerzy Gwiżdż.