• Taryfa

Taryfa

Zmiana taryfy ciepła

DECYZJA NR OKR-4210-2(6)/2017/257/XB/JM PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu.

Pobierz dokument na 2017 r. 

Zmiana taryfy ciepła

DECYZJA NR OKR-4210-29(9)/2016/257/XA/JM PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu.

Pobierz dokument na 2016 r. 

Taryfa obowiązująca od 29 stycznia 2016 r.

DECYZJA NR OKR-4210-17(13)/2015/257/X/JM PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu.

Pobierz dokument na 2015 r.