• Taryfa

Taryfa

Zmiana taryfy ciepła

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 lipca 2019 roku Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie Nr OKR.4210.8.2019.JWI została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła, która opublikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 5413 z dnia 15 lipca 2019 r.

Taryfa obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia 2019 roku.
Pobierz dokument na 2020 rok

Zmiana taryfy ciepłaUprzejmie informujemy, że dnia 14 grudnia 2018 r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie Nr OKR – 4210 – 38(5)/2018/257/XIA/RF została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła, która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 17.12.2018r. pod poz. 8714.

Aktualizacja obecnej taryfy wiąże się z faktem ,że od 1.10.2018r. obowiązują nas wyższe ceny gazu . Podwyżka cen ciepła dotyczy odbiorców pobierających ciepło z kotłowni gazowych.

Taryfa obowiązywać będzie od dnia 29 stycznia 2019 roku.

Pobierz dokument na 2019 rok

Zmiana taryfy ciepłaDecyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie Nr OKR – 4210 – 38(10)/2017/2018/257/XI/RF z dnia 7 lutego 2018 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła która będzie obowiązywać do 30 kwietnia 2019 r. Taryfa obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.

Pobierz dokument na 2018 r. 

Zmiana taryfy ciepła

DECYZJA NR OKR-4210-2(6)/2017/257/XB/JM PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu.

Pobierz dokument na 2017 r. 

Zmiana taryfy ciepła

DECYZJA NR OKR-4210-29(9)/2016/257/XA/JM PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu.

Pobierz dokument na 2016 r.